Hôm nay chính thức bỏ phiên bản cũ của youtube studio

Qua quá trình hơn 5 tháng xây dựng và phát triển studio YT đã tạo nên 1 bộ studio hoàn hảo. Tham quan YouTube Studio hoàn toàn mới! Trong video này, Tom đến từ nhóm Sản phẩm YouTube và Kênh nội bộ của người sáng tạo sẽ giới thiệu cho bạn cách sử dụng YouTube Studio và một số cải tiến mà chúng đã thực hiện so với Creator Studio Classic.

Giờ đây bạn không còn thấy phiên bản cũ nữa

Chúc các bạn thành công với youtube