Học Viện YouTube - LEG (Vanh Leg đã trở lại và lợi hại hơn xưa)

Vanh Leg đã ở đâu và làm gì trong suốt 2 năm qua ?
The Real Story Of Vanh Leg
Câu chuyện được lấy cảm hứng từ chính cuộc đời Youtuber Vanh Leg