Hỗ trợ thành viên Diễn Đàn cày giờ xem

Chào bạn ! Bạn đủ 1k sub mà thiếu giờ xem

Bước 1: tạo play list các video cần chạy giờ
Bước 2: comment play list ở dưới
Bước 3: mình sẽ lấy link playlist của các bạn add vào list VPS treo của mình
Bước 4: chờ kết quả và theo dõi kết quả

Thank ! các bạn hãy vào diễn đàn tham gia nhé