Hãy tải video lên ở chế độ riêng tư hoặc không công khai trước để kiểm tra mức độ phù hợp với quảng cáo

Hãy tải video lên ở chế độ riêng tư hoặc không công khai trước để kiểm tra mức độ phù hợp với quảng cáo. Nhờ có biểu tượng kiếm tiền mới là “đang kiểm tra”, bạn sẽ biết được liệu hệ thống đã xem xét xong video của bạn hay chưa

Xin chúc mừng! Bạn đã cung cấp thông tin chính xác trong Chương trình tự xác nhận. Nhờ vậy, bạn sẽ càng nhanh chóng nhận được quyết định về trạng thái kiếm tiền cho video của mình. Trong trường hợp hệ thống cần thêm thời gian, video sẽ có biểu tượng “đang kiểm tra”. Chúng tôi ra mắt biểu tượng mới này để giúp người sáng tạo theo dõi tình hình

Xem chi tiết : https://support.google.com/youtube/answer/9208564