Giới thiệu 1 số website mở dịch vụ SEO - bạn có thể seo Video youtube của mình

Chào bạn ! trước khi muốn làm 1 cái gì bạn nên vào google đặt câu hỏi cho nó

và mình đã hỏi như sau

Nhìn ảnh bạn có thể thấy được các tool

Để lựa chọn các đối tác seo cho mình thì bạn cứ dùng hết và so sánh là tốt nhất

Kênh bạn BKT rồi thì nên đầu tư mảng SEO này

Thank