File thiết kế làm con sư tử đẹp mắt

Mình share file thiết kế làm con sư tử đẹp mắt - chúc các bạn làm đc như hình

Các bạn in ra cắt theo hình dưới
image

075yv20o.pdf (226.9 KB)