Em thấy trên mạng bảo tạo playlist để seo vậy có được không ạ

chào cả nhà
em thấy trên mạng bảo tạo playlist để seo vậy có được không ạ
cả nhà giúp em cái

được bạn nhé , xem ảnh là biết nhé