Diễn đàn Học Viện Youtube

Duyệt qua các tính năng Youtube là gì?

Browse future (Duyệt qua các tính năng) được YouTube định nghĩa như sau: Lưu lượng truy cập từ trang chủ/màn hình chính, nguồn cấp dữ liệu đăng ký và các tính năng duyệt web khác. Bao gồm cả người dùng đăng nhập và đăng xuất.


Ảnh thống kê

Một video có lượng truy cập từ nguồn “Browse future” sẽ được hiểu là video được YouTube đề xuất để xuất hiện ở trang chủ (homepage) của YouTube đối với cả những người đã đăng nhập vào YouTube và những người chưa đăng nhập vào YouTube. Thuật toán của YouTube cũng sẽ tính toán thời gian, vị trí xuất hiện video trên trang chủ của người dùng. Và thuật toán của YouTube cũng tính toán dựa vào các yếu tố: sở thích người xem, độ tuổi, vị trí người dùng, lịch sử tìm kiếm, lịch sử xem video và nội dung của video để quyết định.

Thông thường một video có lượng truy cập từ Browse future sẽ là video được YouTube đánh giá là nội dung tốt và nên được đề xuất cho những người xem khác cùng xem. Và tùy vào chất lượng nội dung video của bạn mà YouTube sẽ quyết định đề xuất video đó cho nhiều người xem hay ít, trong thời gian dài hay ngắn và custom theo từng người xem.

Đối với mình khi nói về suggested view (video được đề xuất, view đề xuất) sẽ phải đo lường trên 2 nguồn lưu lượng đó là suggested video và browse future


Ảnh thống kê


Chi tiết thống kê của duyệt qua các tính năng chủ yếu là từ trang chủ