Danh sách những người trung gian giao dịch uy tín

Chào bạn !

Để giao dịch mua bán được thành công với người lạ. Bạn nên qua giao dịch trung gian với chi phí thấp. Bạn hãy xem danh sách này

1. Nguyễn Đại Dương
Facebook: https://www.facebook.com/duongnd1980

2. Nguyễn Văn Quốc
Facebook: https://www.facebook.com/richquoc6789