Có ai reup như mình đợi đủ 10.000 sub mới chuyển làm content ko

Có ai reup như mình đợi đủ 10.000 sub mới chuyển làm content ko 🤦