Chủ đề ngàn năm: Vào Net hay chọn liên kết GA?

Chắc các bác cũng biết đây là 1 trong những chủ đề mà các Youtuber tranh luận gay gắt và cũng gọi là cuồng nhiệt nhất. :x: Vậy cuối cùng nên chọn NET hay GA và theo các bác thì nên chọn bên nào để Youtuber có thể nhận được những lợi ích xác đáng nhất.

:point_right: Google Adsense: nhận được hoàn toàn 100% số tiền này từ Youtube khi tổng kết.

:point_right: NETWORK: sau khi nhận được 100% tiền từ Youtube và sẽ chia lại tỉ lệ cho bên NETWORK tùy vào việc deal tỉ lệ với bên NET chẳng hạng như 7/3, 8/2, 9/1…

Vậy tại sao hầu hết các kênh lớn đều vào NETWORK nhưng 1 số người làm Youtube vẫn khuyên liên kết với GA hơn.

:key: Google Adsense:

  • Ưu điểm: Nhận được hoàn toàn 100% tiền từ Youtube mỗi khi tổng kết.

  • Nhược điểm: các kênh khi liên kết với GA thường xuyên bị quét, claim bản quyền, đôi khi xảy ra trường hợp reset kiếm tiền kể cả đối với các kênh content 100%.

:key: NETWORK:

-Ưu điểm: Khi vào NETWORK thì sẽ nhận được sự hỗ trợ từ team Support của Net đó như các vấn đề thiết kế, truyền thông, sử dụng tài nguyên của NET có sẵn như kho nhạc, footage, video trong Net để sáng tạo thêm nội dung mới, ngoài ra 1 vấn đề quan trọng là tránh được các đợt quét của Youtuber tránh reset kiếm tiền và die kênh, Network họ có cộng đồng hàng trăm hàng ngàn Youtuber trong Network có thể trao đổi và hỗ trợ truyền thông chéo cho nhau…

-Nhược điểm: Cần chia lại doanh thu theo tỉ lệ cho bên NETWORK.

Vậy theo các bác nên chọn NETWORK hay GA để có thể phát triển kênh tốt nhất, tránh các rủi ro cũng như có thể nhận được các quyền lợi xác đáng mà các Youtuber nên nhận được?