Cho em hỏi là làm sao để seo view cắn đề xuất lên view mạnh

cho em hỏi là làm sao để seo view cắn đề xuất lên view mạnh

image