Cho em hỏi kênh em bị 1 gậy cộng đồng đã xóa video liệu có đc BKT ko nhỉ

cho em hỏi kênh em bị 1 gậy cộng đồng đã xóa video liệu có đc BKT ko nhỉ