Chia sẻ kinh nghiệm tăng view cho anh em

Test kênh mới tạo

Để tăng view nó phụ thuộc vào từ khóa

Để lên top từ khóa cần SEO

Để bền vững top cần SEO

Tất cả đều cần content chuẩn, chất lượng

Các bạn cho ý kiến nhé