Diễn đàn Học Viện Youtube

Check cú pháp site:domain chỉ còn vài index - cách xử lý như thế nào?

Site global, xử lý phục hồi sau phạt.
𝑻𝒓𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒄𝒉𝒖̛́𝒏𝒈:

 • Check cú pháp site:domain chỉ còn vài index.
 • Check từng URL vẫn index
 • Traffic tụt thảm hai.
  𝑮𝒊𝒂𝒊 đ𝒐𝒂̣𝒏 1 𝒙𝒖̛̉ 𝒍𝒚́:
 • Hồi trước show case xử lý 1 lần với site 75k traffic, có người bảo để nguyên nó tự phục hồi.
 • Đã làm theo và thấy " đừng tin mấy thằng thầy bói xem voi ".
  𝑮𝒊𝒂𝒊 đ𝒐𝒂̣𝒏 2 𝒙𝒖̛̉ 𝒍𝒚́:
 • Xử lý cấu trúc URL
 • Xử lý lại cấu trúc site theo silo.
 • Xử lý lại sitemap
 • Xóa sitemap cũ trong Google Search Console, và update sitemap mới.
 • Submit index từng URL mới.
 • Index xong 301 lại từng page truyền lại sức mạnh.
 • Sau index xong update lại từng bài content, cho triệt để vấn đề.
  P/s: lâu lâu mình nhận xử lý mấy site bị phạt, giá cũng chát nên đừng bảo PR nhé. Anh em cứ tham khảo và đưa về ứng dụng nếu gặp trường hợp đó.
  Nguồn: https://www.facebook.com/tienanhA3