Cáp quang biển AAG đứt - Anh xem vào youtube bị giật?

Anh em chống dịch ở nhà mà lại mạng chập chờn thì chán quá

Ai bị vào chậm điểm danh cái nào