Cách viết tiêu đề video Youtube mà ai cũng không để ý

Chào bạn ! trước khi chia sẻ thì mình đã học rất nhiều từ học viện của youtube

https://creatoracademy.youtube.com/page/lesson/descriptions?hl=vi

Video nói rất rõ cách đặt tiêu đề và mô tả thông minh

Các bạn nên xem nhé