Cách treo playlist để giử top

Cách treo playlist để giử top

Tạo một playlist:

  • Nếu video dài: Tạo playlist: 1 video của mình + 2- 3 video của đối tác (những video mình muốn đề xuất).
  • Nếu video ngắn: Tạp playlist: vài video của mình + một số video ngắn của đối tác (Những video mình muốn ăn đề xuất).

1 vps có thể treo 10 tab. Mỗi video treo 1 tab + những video liên quan vào thành 1 play list.

Khi đó bạn sẽ hiểu rằng 10 video đó sẽ được kéo view và được ăn đề xuất từ những kênh chạy cùng.

Bật chế độ tự động của playlist và treo trên vps. Nếu mua view thì treo từ khi mua view nhé!

theo đến khi video top của bạn đật 30- 50k thì có thể ngừng treo tùy trường hợp.

Trong khi treo có thể áp dụng thêm cách của đi like cmt và sub kênh cùng chủ đề.

Chắc chắn sẽ ăn đề xuất