Cách tính tiền thu nhập Youtube - 1tr view được bao tiền

Sau đây mình xin gửi thống kế 3 tháng của 2 kênh khác nhau


Trên 2 ảnh bạn có thể tính ra được thu nhập của view

Và dưới đây là 28 ngày qua


Qua kiểu so sánh trên thì ta cũng tính ra được đúng ko ạ, các bạn tự nhẩm nhé
Và kết quả cho thấy View nhiều chưa chắc đã nhiều $ hơn