Cách làm kênh 2 tuần đc bật kiếm tiền

Clip này mình hướng dẫn các bạn làm kênh BKT đơn giản và auto bật nếu content và đủ sub đủ giờ