Diễn đàn Học Viện Youtube

Các tính năng khác của YouTube là gì

Gần đây YT thay đổi cách tính view và đặc biệt là view từ Các tính năng khác của YouTube

Lưu lượng truy cập từ YouTube không thuộc bất kỳ danh mục nào khác, chẳng hạn như lượt xem từ chương trình quảng cáo của Đối tác hoặc trang tổng quan.

Link: https://support.google.com/youtube/answer/9314355?hl=vi&visit_id=637234669956690697-3697395166&rd=1