Các thánh cho e hỏi , tự đánh đàn tự hát một đoạn bài hát nào đó thì có bị bản quyền ko ạ

Các thánh cho e hỏi , tự đánh đàn tự hát một đoạn bài hát nào đó thì có bị bản quyền ko ạ