Diễn đàn Học Viện Youtube

Các lỗi phản hồi khi bị tắt kiếm tiền

Dưới đây mình chia sẻ những lỗi mà hay bị tắt kiếm tiền, các bạn xem và phòng tránh

Xem thêm chi tiết chính sách và tìm nguyên nhân :
https://support.google.com/youtube/answer/1311392

Tkt đó nhấp chuột ko hợp lệ. AE nào nhận làm ko??