Các công cụ lấy từ khóa nhanh nhất và hiệu quả nhất cho youtuber

Chào bạn !

Bạn hãy xem dưới đây mình chia sẻ cách lấy từ khóa nhanh nhất

  1. dùng google
  2. dùng web rapidtags.io
  3. youtube.com gõ tìm kiếm
  4. cuối cùng là chọn ads.google.com để phân tích lượng tìm kiếm

Ảnh thứ tự 1234 nhé :