Diễn đàn Học Viện Youtube

Các bước seo cho người mới

Có 9 bước tạo nên 1 quy trình seo

Bước 1: Nghiên cứu về sản phẩm, dịch vụ.

Bước 2: Nghiên cứu khách hàng:

 • Người dùng
 • Người mua
 • Thuộc tính ng dùng:
  • Tuổi
  • Giới tính
  • Địa lý
 • +Ngôn ngữ
 • +Thiết bị ( máy tính, điện thoại)
  • Thời điểm (theo ngày, theo giờ, theo mùa) trong ngày
 • +Tính chất sản phẩm (màu sắc, cao cấp, chính hãng)
  • Thương hiệu, Quốc gia
  • Sở thích lướt web của đối tượng.

Bước 3: Xác định SEO tổng thể - SEO Từ khoá

 • SEO từ khóa bán hàng ngay.

 • SEO tổng thể tiếp cận khách hàng tiềm năng.

 • Seo từ khóa là đánh vào từ khóa chính có hiệu quả ngay.

 • Seo tổng thể là seo từ khóa ngách đánh vào khách hàng tìm hiểu, mua hàng.

Bước 4: Nghiên cứu từ khoá (keywords)

 • Mở rộng những từ khóa liên quan đến từ khóa chính (vd : khăn giấy gia đình gồm : + khăn giấy hà nội ,+ khăn giấy hồ chí minh… ).

Bước 5 : Xác định Landingpage

 • tìm hiểu thêm ở mục từ khóa Landingpage (trang đích cần seo, bài viết).

Bước 6: Thiết kế website

 • Nghiên cứu từ khóa trước sau đó thiết kế website theo các landingpage cần seo.

Bước 7 : Xây dựng content

 • Content Seo
 • Content thương hiệu

Bước 8: Xây dựng backlink

 • Thuật toán PageRank

Bước 9: Đo lường, phân tích, đánh giá đối thủ

 • Làm song song từ bước 3.