Các bước để SEO 1 từ khóa cho video

Chào bạn ! mình xin chia sẻ các bước để SEO cho 1 video hiệu quả

Bước 1: Nội dung video phải chuẩn, người xem mà đã vào xem là ko tua và xem hết video là thành công
Bước 2: Tìm key cho video

Vi dụ video về xe máy SH 2019

Bạn phân tích các key phù hợp cho video

Bươc 3: Nhập key cho video, không được ôm key

Bước 4: Mở nhiều tài khoản trên trình duyệt khác nhau và tìm kiếm video của mình
Click vào xem hết video để tạo tiền đề

Bước 5: Tạo black link cho video => google có hưỡng dẫn chi tiết

Bước 6: Theo dõi kết quả