Các bác gặp trường hợp link kênh thì báo die mà vẫn vào bên trong kênh bt ko nhỉ ? gg khó hiểu quá

hỏi đáp : các bác gặp trường hợp link kênh thì báo die

mà vẫn vào bên trong kênh bt ko nhỉ ? gg khó hiểu quá ,