Các bác cho e hỏi giờ làm youtube về nhạc có khả quan k ạ

Các bác cho e hỏi giờ làm youtube về nhạc có khả quan k ạ.:grimacing: