Bật tính năng "Super Stickers" - Mua Super Chat hoặc Hình dán đặc biệt

Chào bạn ! youtube có chức năng này khá hay. Bạn có thể xem tại https://support.google.com/youtube/answer/9178363?p=super_stickers&hl=vi&visit_id=637223374752112810-4239785194&rd=1

Hãy làm nổi bật các tin nhắn trò chuyện bằng Super Chat hoặc Hình dán đặc biệt. Khi mua và gửi Super Chat, bạn có thể làm nổi bật tin nhắn của mình trong ô trò chuyện trực tiếp. Với Hình dán đặc biệt, bạn sẽ thấy tin nhắn chứa ảnh kỹ thuật số hoặc ảnh động xuất hiện trong ô trò chuyện trực tiếp. Tìm hiểu thêm về phạm vi cung cấp và các yêu cầu về hệ thống. Kênh sẽ nhận được phần lớn doanh thu từ giao dịch mua của bạn.