Bản quyền của kênh mới update 12/12/2019

Bản quyền của kênh

Kiểm soát nội dung của bạn

Để bảo vệ nội dung của bạn, chúng tôi đã xác định được các video khác có thể đang sử dụng một phần hoặc toàn bộ nội dung của bạn. Bạn có thể thực hiện một số hành động đối với các video này, bao gồm cả trò chuyện với chủ sở hữu kênh kia hoặc đề nghị YouTube xóa video của họ.

Hướng dẫn sử dụng công cụ này

Xem lại mỗi video trước khi hành động

Phần trùng khớp không phải lúc nào cũng là bản sao chính xác nội dung của bạn. Chúng tôi sẽ cho bạn biết mức độ trùng khớp của phần đó và cung cấp các khung hình chính để bạn đánh giá.

Không phải tất cả các trường hợp sử dụng lại nội dung đều là vi phạm bản quyền

Một kênh chuyển đổi nội dung gốc để tạo video bình luận, phê bình hoặc bắt chước được bảo vệ theo học thuyết sử dụng hợp lý.

Chúng tôi có thể tước quyền sử dụng công cụ này

Quyền sử dụng công cụ này chỉ dành cho người sáng tạo cá nhân và các doanh nghiệp nhỏ. Việc lạm dụng quy trình yêu cầu xóa video hoặc sử dụng công nghệ đối sánh sai mục đích (chẳng hạn như tải nhiều bản sao video của bạn lên YouTube) là vi phạm Điều khoản Sử dụng của chúng tôi.

qua tính năng trên thì kênh được bật kiếm tiền sẽ có quyền dùng tính năng này các bạn nhé

Ông nào reup kênh em chuẩn bị nhận gậy nhé

Qua đây bạn có thể biết được bạn đã reup của kênh nào