Bài chia sẻ về quá trình làm youtube

Tự nhiên thấy lại vài ảnh cũ lâu r nên có chút kỷ niệm đăng luôn. Góc làm việc tại nhà k lung linh như mọi người nhưng cũng đăng lên góp vui cùng ae và chia sẻ cách làm việc của mình.
Từ thời chơi reup quiz và life tới bbtv và ifree vs ga và tới thời điểm làm và mở shop kênh như giờ thì e có đúc kết được một số kinh nghiệm chung chung như sau.

:anger: Kiên trì chày cối thành huyền thoại :

  • Nếu đang ngon thì cứ đẩy mạnh, chia làm vài mảng vài cách làm khác nhau tránh fix 1 nhát chết trùm.
  • Nếu đang khó cứ cố gắng làm và tìm thêm các hướng đi, tìm cách giải quyết và khắc phục nhất có thể những cản trở và lỗi mà dẫn tới làm không hiệu quả.

:anger: Khó khăn cũng cố kiếm 1 2 mảng liên quan có thể bám trụ và đợi thời cơ bật lại, chứ bỏ r tiền kiếm sẵn bao nhiêu tiêu trả hết r tới lúc theo lại không được thì chỉ có nước đi làm công ty.

:anger: Sử dụng tài nguyên ít nhất mà cho hiệu quả tối đa.
Cách này trước tiên thì chia nhỏ ra test từng chiến dịch, chiến dịch nào tốn ít chi phí nhất thì đẩy mạnh theo hướng đó. Làm như vậy sẽ tối ưu được chi phí.

:anger: Tuy k nên để trứng chung 1 giỏ nhưng cũng k nên làm quá nhiều mảng tránh loãng dẫn đến k đẩy mạnh và tốt được cái nào.

:anger: Thời kỳ fix thì cũng là một cơ hội lớn để tìm tút và cách khắc phục, ai tìm được trước người ý giàu :V.
Có vài cái mình trải qua thấy vậy chia sẻ cùng ae, Chúc ae học viện kiếm dk nhiều nhiều $.