Anh chỉ em các seo dk 100 điểm với em cố lắm rồi ko lên dk 50 ai chỉ em phần mềm gì đi

Anh chỉ em các seo dk 100 điểm với em cố lắm rồi ko lên dk 50 ai chỉ em phần mềm gì đi
image